Personal Details

This page is maintained by .

Dr. GUAN Guijian

Scientist II

Staff

Soft Materials (SOF) Department

65177863

guan_guijian@imre.a-star.edu.sg

2 Fusionopolis Way, Innovis, #08-03, Singapore 138634


Research Details


 

• Noble metal nanocluster-based fluorescent sensors.

• Growth and self-assembly of metal nanomaterials.

• Exfoliation, hybridization and application of 2D materials.

 

• Nanoscience/nanotechnology.

• Characterization on nanostructures.

• Theoretical simulation and calculation.

2017.10 ~ now, Scientist II (IMRE)

2015.04 ~ 2017.09, Scientist II (IHPC)

2012.10 ~ 2015.03, Scientist I (IHPC)

2012.04 ~ 2012.09, Associate Professor

(Hefei Institutes of Physical Science, CAS )

2009.07 ~ 2012.03, Assistant Professor

(Hefei Institutes of Physical Science, CAS)

                                  

PhD, Hefei Institutes of Physical Science, 2009

 

BSc, Hebei University, 2004

Guijian Guan, Jing Xia, Shuhua Liu, Yuan Cheng, Shiqiang Bai, Si Yin Tee, Yong-Wei Zhang*, Ming-Yong Han*. Adv. Mater. 2017, 29, 1700326.

Guijian Guan, Yongqing Cai, Shuhua Liu, Haidong Yu, Shiqiang Bai, Yuan Cheng, Tao Tang, M. S. Bharathi, Yong-Wei Zhang*, Ming-Yong Han*. Chem. Eur. J. 2016, 22, 1675–1681.

Guijian Guan, Shuangyuan Zhang, Shuhua Liu, Yongqing Cai, Michelle Low, Choon Peng Teng, In Yee Phang, Yuan Cheng, Koh Leng Duei, Bharathi Madurai Srinivasan, Yuangang Zheng, Yong-Wei Zhang*, Ming-Yong Han*. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 6152–6155.

Guijian Guan, Shuhua Liu, Yongqing Cai, Michelle Low, M. S. Bharathi, Shuangyuan Zhang, Shiqiang Bai, Yong-Wei Zhang*, Ming-Yong Han*. Adv. Mater. 2014, 26, 3427–3432.

Guijian Guan, Shuang-Yuan Zhang, Yongqing Cai, Shuhua Liu, M. S. Bharathi, Michelle, Low, Yong Yu, Jianping Xie, Yuangang Zheng, Yong-Wei Zhang*, Ming-Yong Han*. Chem. Commun. 2014, 50, 5703–5705.

Guijian Guan, Liang Yang, Qingsong Mei, Kui Zhang, Zhongping Zhang*, Ming-Yong Han. Anal. Chem. 2012, 84, 9492–9497.

Guijian Guan, Renyong Liu, Qingsong Mei, Zhongping Zhang*. Chem. Eur. J. 2012, 18, 4692–4698.

Guijian Guan, Zhongping Zhang*, Zhenyang Wang, Bianhua Liu, Daming Gao, Chenggen Xie. Adv. Mater. 2007, 19, 2370–2374.


Last updated on : 02 Apr 2019 03:05 PM