Contact Us

POLARIS@GIS

Email: polaris@gis.a-star.edu.sg

Address:  POLARIS 
Genome, 60 Biopolis St 
#05-01 Singapore 138672